30. januára 2015
Copyright © 2009 by OVB Allfinanz Slovensko a.s.
30. januára 2015

Metanavigation: importantst Links on OVB Holding AG like imprint, contact and sitemap.

Navigation: All hyperlinks to informations about OVB Holding AG and its subsidiaries for press and investors.


 

Content-Area: Informations about OVB Holding AG, financial services for europe, for investors and press

Kariéra
Vzdelávanie
Formulár žiadosti o spoluprácu
  
Úspech nepozná hranice

Len ten, kto má radosť zo svojho povolania, kto pracuje s nasadením a motiváciou, ako aj dôsledne sleduje svoje ciele, dosiahne nakoniec úspech a postúpi vpred. Toto platí aj pre našich spolupracovníkov a vedúcich. V celej Európe, či je to v Brezovej alebo v Bratislave, v Aachene alebo v Aténach.

Keďže je náš koncern orientovaný na Európu, vyžaduje jasne formulované smernice a jednotné plány: čo najlepšiu kvalifikáciu spolupracovníkov, ich neustále vzdelávanie, výber perspektívnych finančných produktov a optimálne poradenstvo pre klientov.

Aj na Slovensku chceme presadiť kvalitu a úroveň služieb Európskej únie, v ktorej je profesia finančného sprostredkovateľa vážená a chápaná ako plnoprávne povolanie.

Ponúkame Vám:

  • atraktívne šance pre kariéru v jednom z najvýznamnejších európskych koncernov sprostredkujúcich finančné služby
  • profesionálne vzdelávanie a rozširovanie vzdelania s medzinárodným certifikátom
  • atmosféru tímovej spolupatričnosti a motivácie
  • výborné možnosti zárobku

Je to aj Vaša predstava o modernom plánovaní kariéry?
Kontaktujte nás na: web@ovb.sk

  
Jednotný vzdelávací systém:
  • Osobitné finančné vzdelávanie
  • Základy I (Základné vzdelávanie)
  • Základy II (Zdokonaľovacie vzdelávanie)
  • Kvalifikačné vzdelávanie
  • Špeciálne semináre
 | 

Foot-Area: Sitesearch, Login-Links, Copyright-Note, Link to data Privacy Protection of OVBHolding AG

Copyright © 2009 by OVB Allfinanz Slovensko a.s.